Play Video

Vadba je namenjana našim najmlajšim… predvsem pa gre na sami vadbi za osnove gibanja. Na vadbah bomo spoznavali in utrjevali najrazličnejše elementarne igre ter naravne oblike gibanja (teke, poskoke, lazenja, plazenja…). Iz vadbene ure v uro bomo naše znanje nadgrajevali preko zabavnih poligonov, ki bodo sestavljeni iz ITbox kompleta.

VADBA ZA OTROKE - 4
Premium
VADBA ZA OTROKE - 3
Premium
VADBA ZA OTROKE - 2
Premium
VADBA ZA OTROKE - 1
Premium